ПубликувайСвободен пазар » Обучение
Вторник, 22.06.2021

Онлайн курс по френски език ниво B1 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Френски език Ниво А2 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Френски език за начинаещи – Ниво A1 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Френски език - Разговорен курс - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 260

Френски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

Френски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

Френски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 480

Френски език А2 – групово обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 240

Френски език А1 – групово обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 240

Онлайн курс по немски език ниво B2 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Онлайн курс по немски език ниво B1 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A2 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 180

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A1 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Немски език - Разговорен курс - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 260

Немски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

Немски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В2 – 120 УЧ.Ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 560

Курс по Немски Език Ниво В1 – 120 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 560

Курс по Немски език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 480

Немски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 480

Немски език B2 – групово обучение – 60 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 280

Немски език B1 – групово обучение – 60 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 280

Немски език А2 – групово обучение – 60 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 240

Немски език А1 – групово обучение – 60 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 240

Онлайн курс по английски език B2 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Английски език Ниво B1 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Английски език Ниво А2 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 180

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво A1 - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 210

Английски език - Разговорен курс - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 260

Английски език B1, B2 – индивидуално обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

Английски език А1, А2 – индивидуално обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

Курс по Английски Език ниво В2 – 120 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 560

Курс по Английски Език ниво B1 – 120 уч.ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 560

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 480

Английски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 480

Английски език B2 – групово обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 280

КУРС ПО AНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО B1 – ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 280

Английски език А2 – групово обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 240

Английски език А1 – групово обучение - (Гр.Варна ул.Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Четвъртък, 10.06.2021

ТУРСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОРЕН - (ул.Мусала 1) - Цена: 260 лв.

ТУРСКИ ЕЗИК – РАЗГОВОРЕН - (ул.Мусала 1) - Цена: 260 лв.

Английски език А1 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 260 лв.

Турски език B1, B2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Турски език А1, А2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (ул.Мусала 1) - Цена: 480 лв.

Турски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (ул.Мусала 1) - Цена: 480 лв.

Турски език А2 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 240 лв.

Турски език А1 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 240

Японски език – разговорен курс - (ул.Мусала 1)

Японски език А1 И А2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Курс по Японски език А2 – Групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 690 лв.

Курс по Японски А1 – Групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 690 лв.

Китайски език – разговорен курс - (ул.Мусала 1) - Цена: 280 лв.

Китайски език А1 И А2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Курс по Китайски език А2 – Групово обучение - (ул.Мусала 1)

Курс по Китайски А1 – Групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 690 лв.

Български език за чужденци B1, B2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Български език за чужденци А1, А2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Български език за чужденци B2 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 370 лв.

Български език за чужденци А2 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 350 лв.

Курс По Български език за чужденци Ниво B1 – Групово Обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 370 лв.

Български език за чужденци А2 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 350 лв.

Български език за чужденци А1 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 350 лв.

Арабски език – разговорен курс - (ул.Мусала 1) - Цена: 280 лв.

Арабски език А1 И А2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Курс по Арабски език А2 – Групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 690 лв.

Курс по Арабски А1 – Групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 690 лв.

Английски език - Разговорен курс - (ул.Мусала 1) - Цена: 260 лв.

Английски език B1, B2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Английски език А1, А2 – индивидуално обучение - (ул.Мусала 1)

Курс по Английски Език ниво В2 – 120 уч.ч - (ул.Мусала 1) - Цена: 560 лв

Курс по Английски Език ниво B1 – 120 уч.ч - (ул.Мусала 1) - Цена: 560

Курс по Английски Език ниво B1 – 120 уч.ч - (ул.Мусала 1) - Цена: 560

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (ул.Мусала 1) - Цена: 480

Английски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (ул.Мусала 1) - Цена: 480

Английски език B2 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 280

КУРС ПО AНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО B1 – ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ - (ул.Мусала 1) - Цена: 280

Английски език А2 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 240

Английски език А1 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 240

Английски език А1 – групово обучение - (ул.Мусала 1) - Цена: 240

Курсове по Японски език за начинаещи - (гр. Варна ул Мусала 1) - Цена: 690

Курсове по Английски език А2 – групово обучение - (гр. Варна ул Мусала 1) - Цена: 240

Курсове по Английски език за начинаещи - (гр. Варна ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Сряда, 09.06.2021

Групово обучение по Немски език - (гр. Варна ул Мусала 1) - Цена: 240

Курсове по Немски език за начинаещи - (гр. Варна ул Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]