ПубликувайСвободен пазар » Обучение
Вторник, 19.05.2020

Онлайн Испански език А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - (улица Мусала 1) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Италиански Език Ниво А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език ниво А1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Испански език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

 Испански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Испански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Курс по Испански Eзик Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Испански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Испански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Испански език А1 – групово обучение -60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Италиански език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Италиански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Италиански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Италиански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Италиански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Италиански език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Руски език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Руски език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Руски език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Курс по Руски Език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Руски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Руски език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Руски език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Събота, 16.05.2020

Онлайн Испански език А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 180 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Италиански Език Ниво А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език ниво А1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Италиански език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Италиански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Италиански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Италиански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Италиански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Италиански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Италиански език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Курс по Испански Eзик Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Испански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Испански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Курс по Испански Eзик Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала1) - Цена: 240 [снимки]

Испански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Испански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Испански език А1 – групово обучение -60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Руски език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Руски език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Руски език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Руски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Курс по Руски Език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Руски език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Руски език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (Варна) - Цена: 240 [снимки]

Понеделник, 04.05.2020

Онлайн Испански език А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Испански език за начинаещи – Ниво А1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Италиански Език Ниво А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Италиански език ниво А1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език А2 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Руски език A1 - (улица Мусала 1) - Цена: 210 [снимки]

Испански език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

 Испански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Испански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Курс по Испански Eзик Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Испански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Испански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Испански език А1 – групово обучение -60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Италиански език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Италиански език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Италиански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Италиански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Италиански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Италиански език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Руски език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 260 [снимки]

Руски език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 560 [снимки]

Руски език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Курс по Руски Език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

Руски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

 Руски език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

 Руски език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 240 [снимки]

Неделя, 03.05.2020

Италиански език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 480 [снимки]

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

Италиански език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

 Италиански език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

 Италиански език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

Руски език - Разговорен курс - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

Руски език B1, B2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

Руски език А1, А2 – индивидуално обучение - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

Курс по Руски Език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

Руски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

 Руски език А2 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]

 Руски език А1 – групово обучение – 60 учебни часа - (улица Мусала 1) - Цена: 9000 [снимки]