ПубликувайСвободен пазар » Обучение
Вторник, 25.01.2022

Френски език А2 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала №1) - Цена: 240 [снимки]

Курс по Френски език А1 - групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала №1) - Цена: 240 [снимки]

Немски език А1 – групово обучение – 60 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала №1) - Цена: 240 [снимки]

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A1 - (гр.Варна ул.Мусала №1) - Цена: 210 [снимки]

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво A1 - (гр.Варна ул.Мусала №1) - Цена: 210 [снимки]

Английски език А1 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала №1) - Цена: 240 [снимки]

Сряда, 19.01.2022

Кандидатстудентски курсове по биология и химия - (София) [снимки]

Вторник, 11.01.2022

Превод на Уеб сайт на Немски език - (гр.Варна ул.Мусала № 1) [снимки]

Превод на Мотивационно писмо и Автобиография на Немски език - (гр.Варна ул.Мусала № 1) [снимки]

Превод на документи на Немски език - (гр.Варна ул.Мусала № 1) [снимки]

Превод на Уеб сайт от Английски език - (Гр.Варна ул.Мусала 1)

Превод на Автобиография и мотивационно писмо от Английски език - (гр.Варна ул.Мусала № 1) [снимки]

Превод на документи от Английски език - (гр.Варна ул.Мусала № 1) [снимки]

Вторник, 04.01.2022

Онлайн курс по френски език ниво B1 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Френски език Ниво А2 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Френски език за начинаещи – Ниво A1 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Френски език - Разговорен курс - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 260

Френски език B1, B2 – индивидуално обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1)

Френски език А1, А2 – индивидуално обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1)

Френски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 480

Френски език А2 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 240

Френски език А1 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 240

Онлайн курс по немски език ниво B2 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Онлайн курс по немски език ниво B1 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A2 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 180

Онлайн Курс по Немски език за начинаещи – Ниво A1 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Немски език - Разговорен курс - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 260

Немски език B1, B2 – индивидуално обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1)

Немски език А1, А2 – индивидуално обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1)

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК НИВО В2 – 120 УЧ.Ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 560

Курс по Немски Език Ниво В1 – 120 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 560

Курс по Немски език Ниво А2 – 120 УЧ. Ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 480

Немски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 480

Немски език B2 – групово обучение – 60 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 280

Немски език B1 – групово обучение – 60 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 280

Немски език А2 – групово обучение – 60 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 240

Немски език А1 – групово обучение – 60 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 240

Онлайн курс по английски език B2 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Английски език Ниво B1 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Онлайн Курс по Английски език Ниво А2 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 180

Онлайн Курс по Английски език за начинаещи – Ниво A1 - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 210

Английски език - Разговорен курс - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 260

Английски език B1, B2 – индивидуално обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1)

Английски език А1, А2 – индивидуално обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1)

Курс по Английски Език ниво В2 – 120 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 560

Курс по Английски Език ниво B1 – 120 уч.ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 560

КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО А2 – 120 УЧ. Ч - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 480

Английски език – групово обучение НИВО А1 – 120 учебни часа - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 480 [снимки]

Английски език B2 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 280 [снимки]

КУРС ПО AНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО B1 – ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 280 [снимки]

Английски език А2 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 240 [снимки]

Английски език А1 – групово обучение - (гр.Варна ул.Мусала № 1) - Цена: 240 [снимки]