Свободен пазар » София » Счетоводство » Обява c4h
Маркирай
Грешна категория
Грешна информация
Спам
Изтрий

Счетоводител с многогодишен опит предлага счетоводно обслужване


Подател: Фирма
Местопложение: софия
Цена: 50лв
Дата: 06-02-2018 12:15
ОТ регистрация на фирми в търговския регистър, ригистрация по ДДС, назначаване на работници, осчетоводяване на приходи и разходи, месечно подаване на справка декларация по ДДС, подаване на декларации за самоосигуряващите лица и работници в НАП, изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и осигуровки, ведомости, попълване на декларации за наем, ДО годишно приключване и подаване на годишна данъчна декларация, годишен финансов отчет в НСИ и ТР при АВ
Цената на месец включва:
В зависимост от конкретната ситуация, цената на счетоводната услуга има две неделими съставни части:
- постоянна, и
- променлива.
Общата стойност на счетоводната услуга е сбор от тези две цени.
ПОСТОЯННИ
за фирми нерегистрирани по ДДС 50 лв
за фирми регистрирани по ДДС 150 лв
ПРОМЕНЛИВИ
За всяко осигурено лице /собственици и работници/ 10 лв
За осчетоводяване на банковите документи – според броя на банките 10 лв на банка
За работа с валута - за всеки вид валута извън лева 10 лв


Loading